Să păstrăm pădurea vie, nu speranță pe hârtie!

SĂ PĂSTRĂM PĂDUREA VIE, NU SPERANȚĂ PE HĂRTIE!”

În perioada 15 martie – 15 aprilie se sărbătorește ”LUNA PĂDURII (LUNA PLANTĂRII ARBORILOR)”. În acest context, vineri, 31 martie 2017, la Costești se va desfășura o activitate de voluntariat ce va consta în ecologizarea unor suprafețe de teren cu vegetație arboricolă din orașul Costești și împrejurimile acestuia, ca parte a ciclului de manifestări dedicate ”Lunii Pădurii” în cadrul Proiectului de Parteneriat Educațional Interjudețean ” SĂ PĂSTRĂM PĂDUREA VIE, NU SPERANȚĂ PE HÂRTIE!”  la care vor participa aproximativ 400 de elevi din  unitățile de învățământ de pe raza orașului.

Proiectul a fost inițiat și organizat de Clubul Copiilor Costești în colaborare cu ISJ Argeș, Primăria orașului Costești, Direcția Silvică Argeș, ADI Servsal Argeș, Școala Gimnazială nr. 1 Costești, Liceul Tehnologic Costești, Liceul Teoretic Costești, Școala Specială pentru Copii cu Deficiențe Asociate ”Sf. Stelian” Costești, CSCD Costești și alte unități de învățământ din județ și din țară.

Similar, în toate localitățile unităților de învățământ partenere în proiect de pe raza a patru județe: Teleorman, Dâmboviță,  Ilfov, Argeș, precum și din Municipiul București vor avea loc activități  de voluntariat ecologic dedicate ”LUNII PĂDURII” (LUNA PLANTĂRII ARBORILOR).

La activitatea de voluntariat vor participa reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Argeș, reprezentanți ai Primăriei orașului Costești, reprezentanți ai Direcției Silvice Argeș, reprezentanți ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș care vor contribui la buna organizare și desfășurare a activității.

Activitățile educative de voluntariat ecologic care se vor desfășura mâine reprezintă o continuare a activităților desfășurate pe 22 martie, de Ziua Mondială a Apei când 430 de elevi au ecologizat porțiuni din albia râului Teleorman și a malurilor  lacului de la marginea orașului, demonstrând că  le pasă de mediul în care trăiesc și că prețuiesc apa ca  resursă vitală a vieții!!

”Luna Pădurii (Luna plantării arborilor)” este perioada din an în care trebuie să ne amintim ca avem o mare responsabilitate în ce privește ocrotirea suprafețelor împădurite care au mai rămas, extinderea acestora și a spațiilor verzi de pe raza localităților, pentru a ne bucura de aer curat, de verdeață, de frumusețe și într-un cuvânt, de NATURĂ!

Proiectul de parteneriat educațional interjudețean” SĂ PĂSTRĂM PĂDUREA VIE, NU SPERANȚĂ PE HÂRTIE!” cuprinde mai multe activități complexe și variate, atractive, bine organizate,  respectiv:

  • Realizarea de ecusoane, afișe, pliante și postere cu mesaje ecologice;
  • Distribuirea de către elevi a unor fluturași și pliante cu mesaje ecologice persoanelor din comunitate;
  • Interviuri oficialități;
  • Sondaje de opinie printre locuitorii orașului Costești și ai localităților partenere;
  • Completarea de chestionare cu tematică ecologică;
  • Lipirea de afișe și postere în orașul Costești și localitățile unităților  partenere;
  • Realizarea unei expoziții cu lucrări artistico – plastice ale elevilor;
  • Activitate practică de ecologizare a unor suprafețe de teren cu vegetație arboricolă, a parcurilor și spațiilor verzi din oraș și de pe raza localităților unităților implicate în parteneriat;
  • Program artistic care reflectă legătura omului cu natura.

Activitatea de voluntariat are drept scop formarea și dezvoltarea unui comportament ecologic și a unei conștiințe civice active în ce privește mediul înconjurător  la elevi , părinții acestora și întreaga comunitate și se constituie într-un un semnal de alarmă pentru viitorul umanității, care poate fi pus în pericol prin activitatea umană din ce în ce mai intensă și prin nepăsarea oamenilor față de mediul în care trăiesc.

Prin astfel de activități elevii vor manifesta, în școală, familie și comunitate deprinderi ecologice, respect şi consideraţie pentru pădure, pentru un stil de viaţă sănătos, inclusiv prin conştientizarea beneficiilor pe care mediul natural le are asupra sănătăţii fizice si psihice a oamenilor. Pădurea are în prezent nevoie de grijă și  ajutor, iar oamenii, prin educație pot înțelege acest lucru și pot acționa în consecință, proiectul inițiat având și o componentă educativă pronunțată în această direcție.

Activitățile educative de voluntariat ecologic dedicate ”Lunii Pădurii” vor continua, de altfel și în perioada 4 – 5 aprilie când se vor planta puieți pe raza orașului Costești și localitățile unităților partenere cu scopul de a contribui la extinderea spațiilor verzi, atât de necesare unui trai sănătos.

Inițiativa unității organizatoare este binevenită și ar trebui urmată de multe alte activități asemănătoare în întreaga țară, doar în acest fel putem să înțelegem cu toții importanța pădurii, a naturii și mediului în viața de zi cu zi.

Share

Lasă un răspuns